digitalisering in huis

Wanneer een collectie de deur niet uit mag, bijvoorbeeld vanwege kwetsbaarheid, is er ook de mogelijkheid dat d/arch ter plaatse in het depot komt digitaliseren. In overleg kan een geschikte werkruimte gecreëerd worden waar wij onze apparatuur kunnen opstellen. 

Digitalisering ter plaatse.

Voor de werkruimte gelden eenvoudige condities:

  • van dag- en kunstlicht afgeschermde ruimte
  • behalve ruimte voor apparatuur, ook plaats voor uitlegmogelijkheden
  • depot binnen redelijke afstand

Ook wanneer wij bij u in huis digitaliseren, hanteren wij de hoge Metamorfoze kwaliteitscriteria (pdf).