dia’s en ektachromes

Kleurendia’s en ektachromes digitaliseren wij voor wat de contrastomvang en scherpte betreft met DNR (DyNamic Range) en SFR (Spatial Frequency Response) targets (film-testkaarten) die in Digitisation of photographic materials (pdf) van het Nationaal Archief beschreven wordt. (Hoofdstuk 4: Film-based negatives and glass plate negatives...) Voor het afstemmen van de kleurweergave gebruiken wij IT8 targets.

DNR, SFR en IT8.7/1 testdia’s.

Men spreekt meestal van dia’s als het om film in patronen of rolfilm gaat; van halfkleinbeeld tot film in middenformaat camera’s (bijvoorbeeld 6x6cm). Deze film kan sterk krullen of opbollen. Voor digitalisering zijn nauwkeurig passende maskers van belang om de film vlak te houden.

 Ingeraamde dia’s digitaliseren wij bij voorkeur uitgeraamd. Vooral als het om een collectie tussen glas ingeraamde dia’s gaat. Niet alleen de buitenkanten kunnen stof bevatten, er kan ook stof mee ingeraamd zijn. Wij ontstoffen met Kinetronics ionisatie-apparatuur.

 

Kleinbeelddia’s vóór digitalisering eerst uitramen en stofvrij maken.

Ektachromes zijn in feite ook dia’s. Het zijn losse vellen film die met behulp van cassettes in technische camera’s gebruikt worden. Dit filmmateriaal is aanmerkelijk vlakker dan rolfilm. Veel gebruikte formaten zijn 4x5, 5x7 en 8x10 inch. 

Kleurendia’s en ektachromes kunnen door voortschrijdende chemische processen van het filmmateriaal verouderen. Het is daarom van belang op tijd te digitaliseren en het materiaal daarna gekoeld te archiveren om het verouderingsproces zo veel mogelijk te vertragen.

Voortschrijdend verouderingsproces: naast goed bewaren ook op tijd digitaliseren.