prentbriefkaarten

Bij digitalisering van prentbriefkaarten kan soms moiré ontstaan. Moiré is een kleurzweem-effect dat kan ontstaan doordat het raster van het drukwerk interfereert met het raster van de sensor.

Het raster van drukwerk kan leiden tot moiré

Moiré kan op de volgende manieren worden ondervangen:

  • door het drukwerk in een hoge resolutie te digitaliseren kan interferentie worden voorkomen
  • door het drukwerk t.o.v. de rasterstand te draaien, kunnen moiré-effecten worden geëlimineerd of verminderd
  • het moiré-effect kan deels met Photoshop bewerkingen worden afgezwakt
Wanneer rasterpunten deels samenvallen met het Bayer filter van de sensor ontstaat er moiré.