foto’s en albums

Voor het digitaliseren van fotoafdrukken volgen wij de aanbevelingen van het Nationaal Archief: Digitisation of photographic materials (pdf). Net als bij de Metamorfoze richtlijnen wordt de kwaliteit gewaarborgd door het dagelijks opnemen van testkaarten (targets) die de kwaliteit van de scans objectief controleerbaar maakt. Foto’s worden bij voorkeur in een resolutie van 600ppi gedigitaliseerd.

Richtlijnen Guidelines Digitisation of photographic materials (pdf) van het Nationaal Archief.

Fotocollecties kunnen bestaan uit onder meer:

  • losse afdrukken
  • opgezette foto’s
  • foto’s in albums

losse afdrukken

Afdrukken worden door ons met gepolariseerd flitslicht gedigitaliseerd om eventuele glinsteringen, die vooral bij hoogglans papier kunnen ontstaan, te voorkomen. De opnameresolutie wordt, in overleg met de opdrachtgever, vooraf afgestemd op het kleinste betekenisvolle detail.

opgezette foto’s

Foto’s kunnen opgezet zijn op dik papier of op karton. Wanneer duidelijk is dat de fotograaf het materiaal zelf heeft opgezet, kan het geheel gezien worden als autonoom collectiestuk. Dan wordt rond het gehele object gecropt. Als de foto’s door de instelling zijn opgezet, op bijvoorbeeld zuurvrij museumkarton, wordt rond de foto gecropt. Het museumkarton geldt dan niet als onderdeel van het object.

foto’s in albums

Gangbaar is om steeds de gehele albumpagina te digitaliseren en niet elke foto apart. Op die manier blijft het zichtbaar dat het een fotoalbum betreft. Meestal worden ook de cover, de achterkant en eventuele lege pagina’s gedigitaliseerd. Zo ontstaat een compleet beeld van het album. Bij croppen blijft ook een klein stukje van de naastliggende pagina zichtbaar. Na het digitaliseringsproces kan elke foto desgewenst ook individueel gecropt worden. 

Pagina uit fotoalbum aangeboden aan de wethouder van Schelt, Dordrecht, 1927. Gemeentelijke Prentenverzameling, Regionaal Archief Dordrecht.