wij digitaliseren in huis

Digitalisering ter plaatse.

Wij bieden een nieuwe service aan die voortaan voor alle digitaliseringsopdrachten geldt: digitalisering bij het museum of archiefinstelling in huis.

 • digitalisering in Metamorfoze kwaliteit
 • bij een aantal van 5.000 stuks of meer: geen kosten voor opstellen, aansluiten en kalibreren van de digitaliseringsapparatuur ter plaatse

Wij hebben ons in de loop der jaren gespecialiseerd in digitalisering van vooral uniek en kwetsbaar 2D cultureel erfgoed. Vaak onvervangbare collecties die liever niet op transport gaan naar een digitaliseerder. Transport van dergelijke gevoelige en soms fragiele werken vragen om bijzondere verpakkingen, conditionering en verzekeringen. De daarmee samenhangende kosten komen te vervallen door bij het museum of archiefinstelling in huis te digitaliseren.

Ter plaatse digitaliseren biedt ook het voordeel dat de communicatielijnen kort zijn. Bijvoorbeeld voor tussentijds overleg met de conservator of collectiebeheerder over hantering van bijzonder kwetsbare stukken.

Voor de tijdelijke werkruimte gelden eenvoudige condities:

 • van direct daglicht afgeschermde kamer (in elk geval geen ramen dichtbij)
 • stopcontacten (twee stuks)
 • naast ruimte voor apparatuur, plaats voor enkele tafels (voor dozen met “te doen” en “gedaan”)
 • depot binnen redelijke afstand (logistieke overweging)
Benodigde ruimte.

De apparatuur bestaat voornamelijk uit een reprozuil, tafel met glasklep, twee flitsers, een monitor en een computer. Het ruimtebeslag is bescheiden (zie plattegrond). Om zoveel mogelijk omgevingslicht af te schermen, hangen wij rondom de apparatuur zwarte doeken (behalve aan de voorkant).

De kamer of ruimte hoeft niet exclusief voor digitalisering bestemd te worden en kan door het museum of archiefinstelling ook gebruikt worden voor andere werkzaamheden. Hoewel een depot in principe geen werkruimte is (of hoort te zijn), wordt daar soms een uitzondering op gemaakt en kan in de depotruimte gedigitaliseerd worden. De verplaatsingen van de stukken zijn dan in elk geval minimaal.

De mobiele digitaliseringsapparatuur is in een ochtend opgesteld en gekalibreerd op full- Metamorfoze kwaliteit.

corona

Met Corona zullen wij allemaal nog lange tijd voorzichtig moeten zijn. In elk geval kunnen wij geheel zelfstandig werken en hebben in principe niemand van het museum of archiefinstelling nodig om te digitaliseren. Natuurlijk volgen wij de specifieke aanwijzingen op van de instelling m.b.t. Corona.

Wij zijn ervaren in omgang met kwetsbaar cultureel erfgoed zoals:

 • charters
  (met plieken die opengevouwen moeten worden en was- of lakzegels)
 • alle kwetsbare tekentechnieken
  (potlood, krijt en vetkrijt, houtskool, aquarellen e.d.)
 • authentieke foto’s en foto-albums
  (hoge resolutie digitalisering)
 • glasnegatieven
  (veilige en verantwoorde hantering)

Ter plaatse (in combinatie met digitalisering) voeren wij ook aanvullende diensten uit:

 • reinigen en herverpakken van glasnegatieven
  (ompakken in ongebufferde voorgerilde four-flaps)
 • afhalen en herverpakken van prenten en tekeningen
  (nieuwe berging in gebufferde zuurvrije omslagen en dozen)
 • ingelegde grafiekberging
  (ter plaatse op maat vervaardigd)