metamorfoze

Wij digitaliseren conform de Metamorfoze richtlijnen. Als papieren erfgoed volgens die kwaliteitscriteria gedigitaliseerd wordt, vormen de digitale bestanden één-op-één duplicaten van de originelen; de kwaliteit van de reproductie is in technisch opzicht zó hoog dat het gelijkwaardig is aan het originele stuk. Het kleinste betekenisvolle detail van het origineel is ook zichtbaar in het digitale weergave.

Tekening, ‘Portret van een man’, Nicaise De Keyser, collectie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Die hoge kwaliteit is objectief controleerbaar omdat gedigitaliseerd wordt op basis van targets (testkaarten) die elke dag worden opgenomen en uitgemeten. De targets maken belangrijke beeldtechnische aspecten zoals scherpte, kleurnauwkeurigheid, belichting, en contrastoverdracht verifieerbaar.

Testkaarten waarborgen een hoge, controleerbare digitaliseringskwaliteit.

Bij digitaliseringsprojecten die door Bureau Metamorfoze gesubsidieerd worden, wordt bij elke digitale reproductie een referentietarget opgenomen.

De Metamorfoze voorschriften bieden maximale waarborgen voor een optimale digitaliseringskwaliteit. En die beeldkwaliteit is 100% controleerbaar.

Ontwerp voor boekband van Louis Couperus’ Metamorfoze, Jan Toorop.

autonoom verval van papier

Na bekendwording van de omvang van autonoom verval van papier is het nationale conserveringsprogramma Metamorfoze van start gegaan: microverfilming en later digitalisering van papieren erfgoed. Omdat de digitalisering gebruikt wordt als conservering van het origineel, worden er zeer hoge eisen aan de kwaliteit gesteld. De bestanden moeten als een-op-een digitale duplicaten de originelen kunnen vervangen (‘Preservation Imaging’).

De Metamorfoze schadeatlas archieven is een hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie.

De naam Metamorfoze is ontleend aan de roman ‘Metamorfoze’ van Louis Couperus. Zijn manuscripten werden door zijn echtgenote uit de prullenmand gered:

Couperus:

‘–Al mijn kritieken! Waarom heb je die bewaard?’

zijn echtgenote:

‘–Je weet, hoe slordig je er altijd meê was, trots al je netheid. Je bewaarde ze nooit. Ik vond dat jammer. En ik heb ze bewaard voor jou...’

En zoals de echtgenote van Couperus zijn manuscripten in het begin van de vorige eeuw redde, zo werd het Nederlands literaire erfgoed gered door het Metamorfoze project.

technische controles

Bij een project dat gesubsidieerd wordt door Bureau Metamorfoze worden de technische controles ook door hen uitgevoerd. Bij andere projecten kunnen onafhankelijke controles bijvoorbeeld uitgevoerd worden door HIP (Hans van Dormolen Imaging & Preservation Imaging).

Wij digitaliseren papieren erfgoed bij voorkeur altijd conform de Metamorfoze kwaliteitscriteria.

Onafhankelijke technische controles door Hans van Dormolen Image & Preservation Imaging

den

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) hanteert kwaliteitseisen die complementair zijn aan de Metamorfoze normen. In De Basis worden de richtlijnen uitgebreid beschreven. Bij DEN gaat het om het behouden van de essentiële eigenschappen van het origineel. Door het toepassen van ‘De Basis’ worden hoogwaardige digitale reproducties gecreëerd voor internet en drukwerk. Oftewel: De Basis als ‘basic practice’ en Metamorfoze als ‘best practice’.

DEN De Basis voor vervaardiging van beeld als ‘basic practice’.

DEN houdt een overzicht bij van de belangrijkste subsidieregelingen en fondsen die aanvragen accepteren op het gebied van digitalisering van cultureel erfgoed.

DEN subsidiewijzer.