prenten en grafiek

Papieren erfgoed digitaliseren wij volgens de stringente Metamorfoze richtlijnen (pdf). Daarbij is het resultaat objectief controleerbaar omdat gedigitaliseerd wordt op basis van targets (testkaarten) die elke dag worden opgenomen en uitgemeten. Die targets maken tal van beeldtechnische aspecten zoals scherpte, kleurnauwkeurigheid, belichting en contrastoverdracht verifieerbaar.

Testkaarten om prenten en grafiek conform Metamorfoze richtlijnen te digitaliseren.

Collecties prenten, tekeningen en grafiek vragen soms om differentiatie van de resolutie waarin gedigitaliseerd dient te worden. De te kiezen resolutie is afhankelijk van:

  • de fysieke grootte van het origineel
  • de techniek waarin het origineel is uitgevoerd
  • de detaillering
Ets, Claes Jansz. Visscher, posthume ophanging van Gilles van Leedenberch.

Als vuistregel gaan de richtlijnen van Metamorfoze en van Digitaal Erfgoed Nederland uit van de volgende resoluties:

  • tot A5: 600ppi
  • van A5 t/m A2: 300ppi
  • groter dan A2: 150ppi
Resolutie in functie van objectformaat

Het prevalerende criterium voor de resolutie is het ‘kleinste betekenisvolle detail’. In de meeste gevallen voldoet 300ppi om voldoende detailreproductie te waarborgen. Als het origineel erg groot is, wordt het in delen gereproduceerd. De deelopnamen worden gestitcht tot één geheel. Zowel de deelopnamen als de gestitchte afbeelding worden afgeleverd. 

 

Handgekleurde kopergravure, Otto Suermondt, Plattegrond van de stad Enkhuizen, 1572, Huis van Gijn, collectie Atlas van Gijn.